Vennootschapsbelasting

Zoals natuurlijke personen aangifte voor de inkomstenbelasting moeten doen, moet een rechtspersoon als een BV ieder jaar aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit is een standaard service in het uitgebreide BV pakket.