Services

Jaarrekening

Voor de Besloten Vennootschap maken we jaarlijks een jaarrekening die voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Deze …

Vennootschapsbelasting

Zoals natuurlijke personen aangifte voor de inkomstenbelasting moeten doen, moet een rechtspersoon als een BV ieder jaar aangifte vennootschapsbelasting doen. …