Belasting

Vennootschapsbelasting

Zoals natuurlijke personen aangifte voor de inkomstenbelasting moeten doen, moet een rechtspersoon als een BV ieder jaar aangifte vennootschapsbelasting doen. …

BTW aangifte

Voor veel ondernemers is de BTW aangifte een lastige administratieve klus die elk kwartaal terugkomt. Administratiekantoor Zaaijer kan je daarmee …