Verwerken Facturen

Iedere onderneming krijgt ermee te maken rekeningen, nota’s of te wel facturen. Het verwerken van facturen moet zo efficiënt als accuraat mogelijk worden geregeld. Tegenwoordig worden veel facturen niet meer per post verstuurd. Het is gebruikelijk facturen te emailen in pdf bestandsformaat.