Blog

Wat is Goodwill?

Goodwill is een immaterieel actief dat de vergoeding voor de waarde van de reeds gevestigde naamsbekendheid en reputatie representeert op het moment van overdracht van de onderneming aan een derde.

Goodwill: Het verschil tussen verkoopprijs en boekwaarde

Wanneer de onderneming wordt verkocht is het verschil tussen de verkoopprijs en de waarde die op de balans staat de goodwill. Deze waarde wordt gevormd in de loop van de tijd wanneer een onderneming bijvoorbeeld zijn klantenbestand, naamsbekendheid en reputatie opbouwt. De waarde van deze activa wordt niet op de balans gezet. Het vormt een stille reserve. De waarde van deze stille reserve is lastig vast te stellen. Daarom wordt dit niet op de balans opgenomen.

Als de onderneming wordt verkocht dan moet hier een prijs voor worden bepaald. Dit is voor de activa die op de balans staat, maar ook voor de stille reserves. De overnemende partij zet de overgenomen onderneming op de balans. Zowel de activa als de stille reserves. De stille reserves komen als goodwill op de balans van de overnemende partij te staan.

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier