Blog

Wat is dividend?

Dividend is de winstuitkering die aandeelhouders in een N.V. of B.V.ontvangen. De hoogte van het dividend wordt vastgesteld op de aandeelhoudersvergadering.

Dividendbewijs

Een dividendbewijs is een bewijs dat een aandeelhouder recht heeft op dividend. Bijvoorbeeld een aandeelhouder in bedrijf A die honderd aandelen in het bezit heeft recht op 100 dividend bewijzen aandeel A wanneer de onderneming besluit dividend uit te keren.

Interim dividend

Dit is de winstuitkering die als een voorschot wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. In een bedrijf wordt gedurende een jaar € 1 per aandeel aan interim dividend toegekend. Dit wordt al in het lopende jaar uitgekeerd. Na afloop van dit jaar stelt de aandeelhoudersvergadering het dividend vast op € 1,50 per aandeel. De aandeelhouder krijgt na afloop van dit jaar nog eens € 0,50 uitgekeerd. Als deze aandeelhouder het hele jaar aandeelhouder is geweest dan ontvangt hij in totaal € 1,50.

Primair dividend

Dit is dividend dat kan worden gezien als interest vergoeding op de nominale waarden van het geplaatste aandelenkapitaal. Een bedrijf heeft een geplaatst aandelenkapitaal van € 1 miljoen. De aandeelhouders hebben een rendementseis van 5%. Het primaire dividend zal in dit geval dan € 50.000 zijn. Wanneer wordt besloten € 100.000 aan de aandeelhouders uit te keren, bestaat de winstuitkering uit € 50.000 primair dividend en de rest is gewoon dividend.

Cash en stock dividend

Dividend kan op twee manieren worden betaald. Dit kan in de vorm van geld. Dit heet cash dividend. Het kan ook in de vorm van aandelen. Dit heet stock dividend.

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier