Blog

Wat is loonheffing?

Loonheffing is de combinatie van belasting en premies volksverzekeringen die wordt ingehouden op je salaris.

De loonheffing wordt door je werkgever afgedragen aan de belastingdienst.

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier