Blog

Wat is loonheffing?

Advertentie

Loonheffing is de combinatie van belasting en premies volksverzekeringen die wordt ingehouden op je salaris.

De loonheffing wordt door je werkgever afgedragen aan de belastingdienst.

Advertentie