Blog

Wat is een rechtspersoon?

Een rechtspersoon is een juridisch onafhankelijke eenheid met eigen rechten en plichten. Deze staat los van de eigenaren.

Dit betekent dat eigenaren van een rechtspersoon beperkt aansprakelijk zijn. Met andere woorden alleen voor het vermogen dat zij hebben ingebracht.

Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn bijvoorbeeld de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier