Blog

Effectieve Belasting Tarieven 2019

Het Nederlandse inkomstenbelasting stelsel is erg ingewikkeld. Veel belastingschijven, aftrekposten, bijtelposten. heffingskortingen etc maken het niet makkelijk. Hierdoor zijn de effectieve belasting tarieven 2019 heel anders dan je op het eerste gezicht denkt. Dit wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld.

Stel je verdient als werknemer een salaris van € 100.000 in 2019 en je hebt verder geen aftrekposten. Hoeveel inkomstenbelasting betaal je dan. Voor de eenvoud ga ik er ook van uit dat het een alleenstaand persoon is zonder kinderen. Hoe wordt dit belast?

belasting tarieven 2019

Effectieve Belasting Tarieven 2019

Het eerste niveau loopt van € 0 tot € 7.098. Dit bedrag valt in de eerste schijf 36,65% en je hebt recht op de volledige algemene heffingskorting en een arbeidskorting van 1,754%. Dit zorgt ervoor dat je over dit bedrag geen belasting betaald. Dit werkt als volgt de belasting over € 7.098 bedraagt € 2.601. Hier trek je de algemene heffingskorting van € 2.477 en de arbeidskorting van € 124 af. In totaal te betalen € 0.

Het tweede niveau loopt van € 7.099 tot € 9.694. Ook dit bedrag valt in de eerste schijf van 36,65%. Bij € 9.694 is de grens van de eerste schijf van de arbeidskorting van 1,754%. De belasting die je moet betalen is hoger dan de algemene heffingskorting. Effectief betaal je over het bedrag vanaf € 7.099 tot € 9.694 34,90% belasting. Als je € 9.694 verdient dan betaal je daarover € 905 inkomstenbelasting.

Het derde niveau loopt van € 9.695 tot € 20.384. Het bedrag van € 20.384 is de grens van van de eerste schijf van de inkomstenbelasting en de grens dat je recht hebt op de volledige algemene heffingskorting. In dit inkomensgebied heb je recht op arbeidskorting en deze is € 170 plus 28,712% over het inkomen min € 9.694. Dus als je € 20.384 verdient in een jaar bedraagt de belasting € 7.471 (eerste schijf van 36,65%) min de algemene heffingskorting € 2.477 en de arbeidskorting € 3.239 totaal te betalen € 1.755. Effectief over dit niveau is dat 7,94%.

Het vierde niveau loopt van € 20.385 tot € 20.940. Vanaf € 20.385 begint de afbouw van de algemene heffingskorting. Het afbouwpercentage is 5,147%. Bij een inkomen van € 68.507 is er geen recht meer op de algemene heffingskorting. De maximale arbeidskorting wordt bereikt bij een inkomen van € 20.940. Hierdoor betaal je over het inkomen tussen € 20.385 en € 20.940 een effectief tarief van 14,53%.

Het volgende niveau loopt van € 20.940 tot € 34.060. Boven de € 20.940 verdien je meer dan het minimumloon. Dit is ook het moment dat het effectieve belastingtarief fors omhoog gaat je betaald over dit stuk inkomen 43,25%. Het enige voordeel is wel dat je nog profiteert van de maximale arbeidskorting van € 3.399.

Als je meer dan € 34.060 in 2019 verdient heb je een boven modaal inkomen. Vanaf dit bedrag begint ook de afbouw van de arbeidskorting. Voor elke euro die je meer verdient betaal je daardoor effectief 6 cent extra. Hierdoor is het inkomen vanaf € 34.060 tot € 68.507 effectief belast met 49,25%. Dit is dus bijna de helft.

Als je meer dan € 68.507 verdient dan moet je over dit inkomen 52% inkomstenbelasting betalen. Aangezien de arbeidskorting pas bij het inkomen van € 90.710 helemaal is afgebouwd, betaal je over dit stuk inkomen effectief 57,75% inkomstenbelasting.

Vanaf het inkomen van € 90.710 betaal je 52% inkomstenbelasting. Het effectieve tarief is gelijk aan het nominale tarief.

Als je in 2019 in € 100.000 verdient dan betaal je hierover € 42.103 inkomstenbelasting.

effectieve belasting tarieven 2019
Photo by Skitterphoto from Pexels

Samenvatting effectieve belasting tarieven 2019

In het onderstaande overzicht vind je een overzicht bij welk bedrag wat voor tarief van toepassing is en welke heffingskorting er wordt gebruikt:

  • Tot € 7.089. Hier geldt het tarief van 36,65%, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting met percentage 1,754%, effectief tarief is 0%, omdat de algemene heffingskorting groter is dan de belasting.
  • Van € 7.089 tot € 9.694 Hier geldt het tarief van 36,65%, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting met percentage 1,754%, effectief tarief is 34,60%.
  • Van € 9.694 tot 20.384 Hier geldt het tarief van 36,65%, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting met percentage 28,712%, effectief tarief is 7,94%.
  • Van € 20.384 tot 20.940 Hier geldt het tarief van 38,10%, de algemene heffingskorting met afbouwpercentage van 5,147% en de arbeidskorting met opbouwpercentage 28,712%, effectief tarief is 14,53%.
  • Van € 20.940 tot € 34.060 Hier geldt het tarief van 38,10%, de algemene heffingskorting met afbouwpercentage van 5,147% en de arbeidskorting , effectief tarief is 43,25%.
  • Van € 34.060 tot € 68.507 Hier geldt het tarief van 38,10%, de algemene heffingskorting met afbouwpercentage van 5,147% en de arbeidskorting met afbouwpercentage 6%, effectief tarief is 49,25%.
  • Van € 68.507 tot € 90.710 Hier geldt het tarief van 52%, geen algemene heffingskorting en de arbeidskorting met afbouwpercentage 6%, effectief tarief is 57,75%.
  • Vanaf € 90.710. Hier geldt het tarief van 52%, geen algemene heffingskorting en geen arbeidskorting, effectief tarief is 52%. Dit is gelijk aan het nominale tarief.
vennootschapsbelasting inkomstenbelasting

Conclusie Effectieve Belasting Tarieven 2019

In deze analyse zie je veel getallen. Dit geeft aan hoe ingewikkeld de belasting in elkaar zit. Wat wel duidelijk wordt is dat je effectief hele andere belasting tarieven betaald dan het nominale tarief. De belasting tarieven 2019 zijn dus onduidelijk.

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier