Blog

Boxenstelsel Inkomstenbelasting

Wat is het Boxenstelsel

De Nederlandse inkomstenbelasting bestaat uit de zogeheten boxenstelsel. In elke box worden specifieke inkomstensoorten belast. Iedere box heeft zijn eigen tarievenstructuur. Verliezen uit een box kunnen niet worden verrekend met inkomen uit een andere box. Er zijn drie boxen. Hieronder wordt uitgelegd welke inkomsten horen in welke box.

Box 1 Inkomsten uit woning en werk

Inkomsten uit woning en werk worden belast in box 1. Deze worden belast volgens een progressief tariefstructuur. Dit zijn de inkomstensoorten die hier worden belast:

 • winst uit onderneming
 • loon
 • resultaat uit overige werkzaamheden
 • periodieke uitkeringen en verstrekingen
 • inkomsten uit eigen woning
 • overige inkomsten
 • teruggaven van premies lijfrenten
 • teruggaven van vergoedingen voor persoonsgebonden aftrekposten

Box 2 Inkomen uit aanmerkelijk belang

In box 2 worden inkomsten uit aanmerkelijk belang belast. Aanmerkelijk belang heb je wanneer je samen met je partner meer dan 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen in een vennootschap of een coƶperatie bezit. Deze worden met een vast tarief belast.

Box 3 Inkomen uit sparen en beleggen

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Dit inkomen wordt belast met een vast tarief. Dit inkomen is gebaseerd op een verzonnen rendement op het vermogen. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Het vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden.

Voorbeelden van bezittingen zijn:

 • spaargeld
 • aandelen
 • 2e woning
 • verhuurd pand voor belegging
 • andere effecten

Voorbeelden van schulden zijn:

 • hypotheek op de tweede woning
 • persoonlijke lening
 • hypotheek op de eigen woning die niet is gebruikt voor aankoop van de eigen woning

Dit zijn slechts voorbeelden van wat tot het vermogen van box 3 worden gerekend.

Welke bezittingen worden niet tot het belastbaar vermogen gerekend?

 • huisraad
 • auto
 • andere spullen voor persoonlijk gebruik
Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier