Blog

Lening

Hieronder vind je een aantal definities die betrekking hebben op leningen.

Lening o/g

Een lening o/g betekent een opgenomen lening van een derde partij. Dit is vaak een bank. De lening wordt opgenomen op de credit zijde van de balans onder het vreemd vermogen.

Lening u/g

Dit is een lening van uitgeleend geld. Dit is een lening die aan een andere partij is verstrekt. Deze wordt opgenomen op de debet zijde van de balans.

Aflossing

Dit is het terugbetalen van een gedeelte of de hele hoofdsom van de lening. Vaak wordt een lening afgelost op basis van een aflossingsschema.

Interest

Dit is de vergoeding die wordt betaald aan de verstrekker van de lening. Deze wordt periodiek achteraf betaald aan de geldverstrekker. Dit zijn kosten voor de partij die de lening heeft opgenomen.

Tips voor het maken van een factuurDruk hier