Blog

Wat is restwaarde?

Restwaarde is de vermoedelijke verkoopopbrengst van een duurzaam productiemiddel aan het einde van de levensduur.

Tips voor het maken van een factuurDruk hier