Blog

Resultatenrekening

Een resultatenrekening is een overzicht over een bepaalde periode van de aanpassing in het vermogen. Aan de linkerzijde (debet) vind je de afname van het vermogen. Aan de rechterzijde (credit) de toename van het vermogen.

Wanneer de toename groter is als de afname wordt er gesproken over winst. In het geval de afname van het vermogen groter is dan de toename is er sprake van verlies.

Resultatenrekening op korte termijn

Dit is de rekening die is opgemaakt voor een korte periode en die kort na afloop van de periode gereed is. Dit wordt gebruikt voor interne doeleinden.

Verticale opstelling

Dit is de opstelling waar het resultaat onder elkaar wordt gepresenteerd. Dit wordt in de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld:

Omzet        100
Inkoopprijs verkoop 50
Brutowinst      50

Bedrijfskosten    30
Nettowinst      20

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier