Blog

Wat is een Proef en saldibalans

Proefbalans

Een proefbalans is een periodiek overzicht met de totaal bedragen van de debet als wel de creditzijde van de mutaties van de grootboekrekeningen. Zowel het totaal bedrag van de debetzijde als van de creditzijde staat hier vermeld. Bij bijvoorbeeld de grootboekrekening bank staat hier het totaalbedrag wat binnenkomt (debetzijde) als het totaalbedrag wat eruit gaat (creditzijde).

Saldibalans

De saldibalans is een periodiek overzicht van het saldo van de mutaties van de grootboekrekeningen. Het saldo kan zowel debet als credit staan. Alleen het saldo van de grootboekrekening staat vermeld.

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier