Blog

Wat zijn volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn verzekeringen voor alle Nederlanders. De premie betaal je via je inkomstenbelasting.

Dit zijn de AOW (ouderdomswet), ANW (nabestaandenwet) en de WLZ (wet langdurige zorg).

Tips voor het maken van een factuurDruk hier