Blog

Ondernemer voor de Inkomstenbelasting

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Er zijn een aantal voorwaarden die de belastingdienst gebruikt om te bepalen of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De volgende voorwaarden gelden:

  • Maak je winst? Zo, ja hoeveel
  • Hoe zelfstandig ben je? Let hier op het volgende: Als anderen bepalen hoe je je werk moet inrichten, is er geen sprake van een onderneming.
  • Beschik je over eigen kapitaal?
  • Steek je veel tijd in je onderneming
  • Wie zijn de opdrachtgevers? Als je meerdere opdrachtgevers hebt, wordt je eerder gezien als zelfstandig ondernemer
  • Hoe wordt de onderneming bekend gemaakt? Bijvoorbeeld maak je reclame of heb je een website waarop je je activiteiten promoot.
  • Loop je ondernemingsrisico? Denk bijvoorbeeld aan het risico dat klanten niet betalen
  • Ben je aansprakelijk voor schulden uit je onderneming?

Als de belastingdienst je als ondernemer erkent, mag je gebruik maken van de regelingen voor ondernemers die de inkomstenbelasting heeft. Het is niet voldoende om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is vooral heel belangrijk dat je kunt aantonen dat je aan de hierboven beschreven voorwaarden voldoet. Met name het kunnen aantonen dat je zelf  zonder een leidinggevende je manier van werken bepaald en meerdere opdrachtgevers hebt, is cruciaal.

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier