Our Blog

Wat zijn Sociale Lasten?

Sociale lasten zijn premies voor werknemersverzekeringen zoals de werkloosheidswet.

Deze worden betaald door de werkgever via de loonbelasting.

Advertentie