Blog

Wat is een debiteuren voorziening? 2 methoden

Advertentie
administratie eenmanszaak

Een debiteuren voorziening is een boekhoudkundige voorziening. Hier wordt de verwachte afschrijving op debiteuren geboekt. Dit zijn de oninbare vorderingen waarvan verwacht wordt dat de klant ze niet zal betalen. Er zijn 2 manieren om de debiteuren voorziening te berekenen.

Statische Methode

Bij de statische methode wordt de lijst met openstaande vorderingen binnen een bedrijf doorgenomen. De vorderingen waarvan verwacht wordt dat deze niet zullen worden betaald, worden opgenomen in de voorziening.

Als voorbeeld heeft een bedrijf 3 debiteuren vorderingen. Bedrijf A moet € 300 betalen en dit staat 30 dagen open. Bedrijf B moet € 200 betalen en dit staat 62 dagen open en bedrijf C moet € 100 betalen en dit staat 95 dagen open. Verwacht wordt dat bedrijf B de vordering niet gaat betalen. In totaal is er aan het einde van het boekjaar € 600 te vorderen.

Wanneer aan het eind van het boekjaar de debiteuren voorziening op basis van de statische methode wordt berekend gaat dit als volgt. De openstaande vorderingen worden doorgenomen en na overleg wordt de voorziening bepaald op € 200. Dit is de vordering op bedrijf B waarvan verwacht wordt dat deze niet wordt betaald. Op de balans wordt onder de post debiteuren € 400 opgenomen. Dit zijn de vorderingen minus de debiteuren voorziening.

debiteuren voorziening

Dynamische Debiteuren Voorziening

Wanneer er in een bedrijf sprake is van veel vorderingen, dan is het lastig dit aan de hand van de openstaande posten lijst te doen. In dit geval kun je dit berekenen aan de hand van de ouderdomsanalyse van de openstaande vorderingen lijst.

Dit werkt als volgt. Voor alle vorderingen die langer dan bijvoorbeeld 30 dagen open staan wordt van het totaal 10% naar de debiteuren voorziening geboekt. Bij vorderingen van die langer dan 60 dagen open staan is dit 20% en bij vorderingen die langer dan 90 dagen open staan is dit 50%. Het idee hiervan is dat hoe langer een vordering open staat, hoe moeilijker het wordt dit betaald te krijgen. Hoe langer de vordering openstaand hoe meer er naar de debiteuren voorziening wordt geboekt.

Als we de voorziening gaan berekenen volgens de dynamische methode, dan gaat dit als volgt. Voor bedrijf A wordt € 30 geboekt als voorziening. Dit is 10% van € 300. Bij bedrijf B is dit € 40. De vordering staat 62 dagen open en dan wordt 20% aan de voorziening toegevoegd. Bij bedrijf C is dit € 50. Dit is 50% van € 100 en deze vordering staat 95 dagen open. De totale debiteuren voorziening is dan € 120. De post debiteuren op de balans wordt dan € 480. Dit zijn de openstaande debiteuren van € 600 min de voorziening van € 120.

Tips voor debiteurenbeheer

Je weet nu hoe je een debiteuren voorziening in je boekhouding moet verwerken. Het beste is natuurlijk dat je klanten op tijd betalen. Hier een aantal tips voor debiteurenbeheer:

  • Controleer nieuwe klanten op kredietwaardigheid
  • Stuur zo snel mogelijk de factuur
  • Zorg voor correcte gegevens op de factuur
  • Maak gebruik van Ideal en automatische incasso
  • Controleer of de factuur bij de klant is aangekomen.
Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier