Blog

Wat is journaliseren?

Journaliseren is het maken van journaalposten.

Wat zijn journaalposten?

Dit is het vastleggen van een financieel feit waarbij wordt aangegeven voor welke bedragen welke grootboekrekeningen worden gedebiteerd dan wel worden gecrediteerd.

Bijvoorbeeld een rekening van een leverancier worden de kosten gedebiteerd en het te betalen bedrag gecrediteerd.

Dit wordt vastgelegd in het journaal.

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier