Blog

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een jaarlijks financieel verslag. De jaarrekening bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een kasstroomoverzicht.

Interne jaarrekening

Dit is de jaarrekening die informatie bevat ter ondersteuning van het besluitvormingsproces. Ook wordt deze informatie gebruikt ter bijsturing van de onderneming. Dit financieel verslag wordt vaker gepubliceerd. Dit wordt ook wel maand of kwartaal rapportage genoemd.

Extern

De externe jaarrekening is opgesteld volgens Generally Accepted Accounting Principles bestemd voor het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden zoals bijvoorbeeld aandeelhouders.

Gepubliceerde Jaarrekening

Dit is de jaarrekening die bij de Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd.

Fiscaal

Jaarrekening die is opgesteld volgens de belastingwetten. Deze dient ter bepaling van de hoogte van de belastingaanslag.

Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier