Blog

Wat is een voorziening

Een voorziening is een balanspost aan de creditzijde van de balans. Deze wordt gevormd ten laste van de resultatenrekening. In een voorziening zijn schattingen van verplichtingen en risico’s opgenomen. Het is op balansdatum bekend dat deze zich voordoen.

Voorwaarden voor het opnemen van een voorziening

Voor het opnemen deze post moet aan drie voorwaarden zijn voldaan:

  1. Er moet sprake zijn van een verplichting
  2. Het is waarschijnlijk dat voor het afwikkelen van de verplichting middelen nodig zijn. Dit wil zeggen er moet geld worden uitgegeven
  3. Er kan een betrouwbare schatting van de verplichting worden gemaakt. Het is belangrijk hier een onderbouwing van te maken.
Advertentie
Tips voor het maken van een factuurDruk hier